Polyethylene Food Storage Tray 2L

Polyethylene Food Storage Tray 2L

11710
Regular price €2,95

Delivery 2 – 5 days

300 x 210 x 65mm